Toeslagen

Zoals u wellicht weet is energie in grote mate verantwoordelijk voor de kostprijsvorming van onze producten. Door de grillige omstandigheden op de diverse energiemarkten zijn wij genoodzaakt om kosten aan u door te berekenen zodra deze van toepassing zijn.

Om u inzichten te geven welk tarief wij zullen gaan hanteren treft u onderstaand een uiteenzetting aan van de kosten welk wij in de vorm van toeslagen zullen gaan doorberekenen. De toeslagen worden wekelijks vastgesteld, tenzij anders vermeld en zullen apart inzichtelijk worden gemaakt op onze verkoopfacturen.

Toeslag Energie

Deze toeslag komt voort vanuit de gas- en elektraprijzen die nodig zijn voor het produceren van grondstoffen. Denk hierbij aan aardgas en elektra voor de productie van bindmiddelen en vulstoffen, echter diverse vormen van energie zijn nodig bij de productie en winning van zand en grint. Allebei de tarieven zijn gebaseerd op een basisprijs van € 110,00 / MWh voor zowel elektra als ook gas.

Voor elektra betekent elke € 6,00 verhoging bovenop de basisprijs een toeslag van € 0,05 /m3 mortel

Voor gas betekent elke € 10,00 verhoging bovenop de basisprijs een toeslag van € 0,60 / m3 mortel

De actuele marktprijzen zijn te volgen via:

Elektra: MWh prijzen Elektra Epex

Gas: Aardgas prijzen ( zie TTF day ahead) 

Toeslag Brandstof

Voor het transport naar onze productielocatie van bindmiddelen, vulstoffen, hulpstoffen, zand en grint zijn wij afhankelijk van diverse transportvormen. De transporteurs berekenen ons een brandstoftoeslag welk wordt berekend vanaf de basisprijs naar de dan actuele brandstofprijzen. Hierbij zijn er 2 tarieven, 1 voor het wegtransport en 1 voor het transport over water.

Voor de wegtransporten hanteren wij een basisprijs van € 1,56 / liter diesel. Elke verhoging van € 0,01 / liter resulteert in een toeslag van € 0,10 / m3 mortel.

Voor de watertransporten wordt er een basisprijs gehanteerd van € 1.000,00 / m3 diesel. Voor elke verhoging van € 25,00 / m3 zorgt dit voor een toeslag van € 0,10 / m3 mortel. Deze toeslag wordt maandelijks vastgesteld.

De marktprijzen zijn te volgen via:

Wegtransporten: Dieselprijzen Wegtransport (Evofenedex)

Watertransporten: Gasolieprijzen binnenvaart ( registeren is verplicht) 

Toeslag Laagwater

Onze producten zijn voor zo’n 75 a 80 procent samengesteld uit zand en grint. De voor onze producten meest geschikte toeslagmaterialen liggen langs de oostelijke grensstreek met Duitsland en in het zuiden van ons land. Zodra de waterstanden in de Rijn laag worden zorgt dit voor een lagere beladingsgraad van de schepen. Dit resulteert in een hogere vrachtprijs per ton product.

De Toeslag Laagwater is variabel en afhankelijk van de waterstand gemeten op maandag om 05:00 uur voor levering van mortels in diezelfde week. Wij hanteren hiervoor de Peilschaal Ruhrort en houden hiervoor de gegevens aan die worden gepubliceerd door Rijkswaterstaat:

Vaarweginformatie.nl – Waterstand Ruhrort

De staffel die door ons zal worden gebruikt voor berekening van de Toeslag Laagwater is als volgt:

Toeslag Grondstoffen

In 2022 hebben wij deze toeslag ingevoerd in verband met de prijsontwikkeling van onze grondstoffen. Waar enkele leveranciers de onvoorziene kosten variabel heeft gehouden hebben enkele andere leveranciers een tussentijdse prijsverhoging doorgevoerd. Deze toeslag zal indien van toepassing vooraf worden gecommuniceerd.

De actuele toeslagtarieven zijn in te zien via onderstaande link.

Indien u naar aanleiding van het voorgaande aanvullend geïnformeerd wenst te worden vernemen wij dat graag van u. Wij verzoeken u dit aan ons kenbaar te maken door het versturen van een email naar verkoop@bck.nl of door te bellen met onze afdeling verkoop op het nummer 071-3419100.