• Duurzaamheid en MVO

Duurzaamheid en MVO

Duurzaam Ondernemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn sinds de laatste jaren niet meer weg te denken uit het ondernemerschap van deze tijd. BCK wil een proactief beleid voeren om de CO2 uitstoot waar mogelijk structureel te verminderen of in zijn geheel weg te nemen.  Hiermee wenst BCK een belangrijke bijdrage te leveren aan het wereldwijde streven de uitstoot van CO2 drastisch terug te dringen.

BCK heeft daarom doelstellingen bepaald om daadwerkelijk gevolg te geven aan haar streven in het structureel verminderen van directe en indirecte uitstoot van stoffen die een negatieve invloed hebben op het milieu.

Zo hebben wij diverse stroomverbruikers duurzaam vervangen; elektromotoren van onze portaalkraan zijn vernieuwd waardoor de terug te winnen energie in de kraan gebruikt wordt voor andere verbruikers. Ook zijn verlichtingsarmaturen in kantoren, fabrieken en buitenterreinen vervangen voor energiezuinige LED armaturen. Het eerst gestelde doel is ons energieverbruik met 25% te reduceren binnen 10 jaar, dit is ruimschoots behaald en daagt ons dagelijks uit om nog verder te verduurzamen.

Het tweede stelde doel is waar mogelijk een zo groot mogelijk percentage aan secundaire materialen toe te passen in onze producten, denk hierbij aan granulaten en vulstoffen die er voor zorgen dat cementen in een kleinere hoeveelheid toegepast kunnen worden. Onze doelstelling is om binnen 5 jaar minimaal 15%  toe te passen in onze producten en dit percentage structureel te vergroten. Deze doelstelling is sinds 2019 ruimschoots behaald en inmiddels zitten wij op 21% en worden de toepassingsmogelijkheden steeds diverser met behoud van kwaliteit.

Zie link onderaan deze tekst voor de meerjarige  overzicht van de besparingen en verbeteringen

Voorkomen is beter dan genezen en daarom proberen we verspilling zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit is de eerste winst in het bijdragen aan uitstootreductie. Dit doet BCK al meer dan 25 jaar, naar de kwaliteitseisen volgens de NEN-EN-ISO 9001 norm. BCK is ook gecertificeerd conform de NEN-EN ISO 14001 norm waarmee wij ook een actief milieuzorgsysteem voeren.

Daarnaast heeft BCK haar wagenpark in de afgelopen jaren structureel vernieuwd om te voldoen aan de laatst beschikbare technieken om uitstoot te verminderen. Zo zijn alle voertuigen van BCK voorzien van een Euro-6 motor en zijn diverse mixertrailers in de afgelopen jaren emissieloos geworden.

BCK ondersteunt diverse projecten en sponsort veel jeugdactiviteiten in de regio. Zo is BCK hoofdsponsor van de jeugdafdeling van Voetbal Vereniging Koudekerk (VVK) en van de  jaarlijks terugkerende Jeugdvakantieweek in Koudekerk. Daarnaast hebben wij ons steentje bijgedragen aan de nieuw- en uitbouw van de Voedselbank Alphen aan den Rijn en de Alphense Reddingsbrigade.

De processen die nodig zijn om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen zijn continu in beweging en ook BCK is zich bewust van de impact van haar activiteiten op mens en milieu. Het voortdurend zoeken naar een goede balans tussen mens, aarde en verdienste is hierin essentieel. BCK streeft voortdurend naar verbetering van de ecologische en sociale gevolgen ten gevolge van haar activiteiten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande links.