• Zwaarbeton

Zwaarbeton

Zwaarbeton kenmerkt zich door haar volumieke massa die groter is dan 2600 kg/m3.
Om de gewenste hoge volumieke massa in zwaar beton te bereiken wordt zwaar toeslagmateriaal gebruikt. Doorgaans zijn dit ‘droog gewonnen’ groevematerialen zoals basalt, bariet en magnetiet. Ook ijzererts en sommige slakken kunnen als zwaar toeslagmateriaal worden gebruikt. Stalen ponsdoppen sluiten de rij, met hun hoge soortelijke massa.