• Zelfverdichtend Beton

Zelfverdichtend Beton

Zelfverdichtend Beton is zeer vloeibaar en heeft een grote stabiliteit, gecombineerd met een hoge viscositeit (lees: taaiheid). Zelfverdichtend beton maakt het daardoor mogelijk om moeilijk bereikbare plaatsen met veel sparingen of veel wapening of gecompliceerde vormen in beton uit te voeren. Bekistingen met beperkte toegankelijkheid of op grote hoogtes vormen geen probleem. Het gebruik van trilapparatuur is niet nodig, waardoor geluidoverlast achterwege blijft. Dit alles betekent niet dat het storten van Zelfverdichtend Beton “vanzelf” gaat; integendeel, het storten van Zelfverdichtend beton vereist een zeer gedegen voorbereiding en uitvoering.

Aandachtspunten zijn:

  • De bekistingsdruk: deze is door de hoge vloeibaarheid groter dan bij traditioneel beton; ga hierbij uit van hydrostatische speciedruk.
  • De plastische krimp: deze is hoger dan bij normale beton, bescherm het oppervlak tegen uitdroging.
  • Het type ontkistingsolie en de wijze van aanbrengen: overmaat geeft vlekken, luchtbellen en andere onvolkomenheden.