• Vezelbeton

Vezelbeton

Staalvezelbeton

Staalvezelbeton is, de naam zegt het al, beton met staalvezels. Staalvezels zijn stukjes staal, enkele centimeters lang, vaak recht maar soms ook gegolfd van vorm en aan de beide uiteinden al dan niet voorzien van een haakje of andere voorziening om de aanhechting met beton te verbeteren. Bij de toepassing ervan wordt het traditionele betonstaal geheel of gedeeltelijk vervangen door staalvezels.

Ze hebben wel allemaal hetzelfde doel, namelijk het geven van een betere scheurbeheersing en een hoge taaiheid. Ongewapend beton is namelijk zeer bros: zodra het scheurt, kan bijna geen spanning meer worden overgedragen. Vezels zorgen ervoor dat scheuren in zekere zin nog worden ‘overbrugd’ en de kracht nog via de vezels wordt opgenomen. Dit is al lange tijd een bekend gegeven, maar wordt in de praktijk nog veelal gekoppeld aan het gebruik van betonstaal. BCK adviseert over, levert en doseert op bestelling staalvezel.

Kunststofvezel

Kunststofvezels worden al jaren met succes toegepast om krimpscheuren in de verhardingsfase van een betonmortel te voorkomen. Een belangrijke eigenschap van kunststofvezels is dat het zeer goed en snel vermengbaar in betonmortel is. Soms wordt gekozen voor een combinatie van staalvezel en kunststofvezels.
De BCK levert en doseert ook kunststofvezel.