• Bermbeton

Bermbeton

Bermbeton is een duurzame manier om naast bestaande wegen de bermen te verharden. Door het aanbrengen van bermbeton wordt bermschade beperkt of voorkomen en wordt de verkeersveiligheid aanzienlijk verhoogd.

Het duurzame karakter van bermbeton ligt in het feit dat bovenop de aangebrachte laag beton een grondlaag kan worden aangebracht die vervolgens met  graszaad kan worden ingestrooid. BCK Bermbeton heeft in de basis een open structuur wat zorgt voor een goede en juiste afwatering naar de ondergrond, wat weer bijdraagt aan de stabiliteit van de berm.

De uitstraling die hiermee wordt behaald en het verhogen van de verkeersveiligheid van de weggebruikers zorgt dat de natuurlijke eigenschappen van de oorspronkelijke berm wordt behouden.   

Ook zijn andere toepassingen mogelijk indien dit gewenst is. Zo is het mogelijk om bermbeton aan te brengen met geluid reducerende effecten of met een print die verduidelijkt dat de weggebruiker op de rand van de verharding rijdt.