10 Sterke feiten over duurzaam beton

Via media wordt vaak verkondigd dat beton zeer milieubelastend is en dat dit bijdraagt aan 7% van de CO2 uitstoot door het gebruik van cement. Dit klopt volledig, echter in Nederland ligt dit cijfer op een heel ander niveau!

De mortelindustrie is continue op zoek naar het verduurzamen van haar producten. Denk hierbij aan het toepassen van secundaire ( bv betongranulaten) in plaats van primaire toeslagmaterialen zoals zand en grind. Deze secundaire materialen komen beschikbaar uit het granuleren van betonelementen of via de reststromen afkomstig van bouwplaatsen.

Daarnaast passen wij al sinds jaar en dag hoogovenslakken toe in de productie van onze mortels. Dit Hoogovencement wordt lokaal geproduceerd en zorgt voor een lager gehalte aan cement in het totale bindmiddel dat nodig is bij de productie van beton.

Door de huidige kennis en toepassingsmogelijkheden hebben wij de uitstoot met meer dan 75% !! kunnen reduceren ten opzichte van de traditionele mengsels.

BCK is ISO 14001 en CSC Goud gecertificeerd. Middels deze 2 certificaten kunt u er verzekerd van zijn dat wij u de meest duurzame betonmortel leveren in het Groen Hart.

Om u een indruk te geven in wat wij doen verwijzen wij u graag naar de brochure welk via onderstaande button is te downloaden.